Podaruj 1% na edukację Szymona Pokoloruj mój świat - podaruj 1% podatku Daj mi szansę na sukces - podaruj 1% podatku Moja rodzina

Rodzice odznaczeni!

WYRÓŻNIENIE NAJLEPSZYCH

źródło: http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2656

5 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył Krzyże Zasługi, nadane postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz wychowania i opieki dzieci i młodzieży. – Te odznaczenia to wyraz wdzięczności państwa polskiego za Państwa tytaniczną pracę na rzecz najmłodszych. Dzieci bardzo Was potrzebują. Wierzę, że z Waszym podejściem do codzienności i zaangażowaniem na rzecz dzieci ruch rodzicielstwa zastępczego będzie się rozrastał, a ruch instytucjonalny będzie się kurczył – mówił Rzecznik.

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe rodzicom zastępczym, szczególnie zasłużonych w opiece nad dziećmi. „W uznaniu wielkiej dobroci serca, mądrości i ofiarności włożonych w trud wychowania dzieci" odznaczeni Brązowym zostali: Bożena i Wiesław Goral, Pani Barbara Gutowska, Pani Katarzyna Kowalska, Czesława i Stanisław Kudłek, Pan Rafał Piotr Nowak, Pani Elżbieta Anna Strzałkowska, Marta i Andrzej Witeccy oraz Agnieszka i Ireneusz Wnuk.

Joanna Luberadzka, szefowa Fundacji Przyjaciółka, społeczna doradczyni RPD, zaangażowana w budowanie koalicji na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opowiadała, że w swojej codziennej pracy najwięcej uczy się właśnie podczas spotkań i współpracy z rodzinami zastępczymi. – To, co robicie dla dzieci, tego się nie da zmierzyć, ani policzyć. To dawanie domu dzieciom, które bardzo tego potrzebują. W wielu przypadkach można to nazwać tylko jednym słowem, to słowo to „miłość" – mówiła Joanna Luberadzka.

W drugiej części spotkania Marek Michalak wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka prof. Bibianie Mossakowskiej, która jest wybitnym chirurgiem dziecięcym, wprowadziła do polskiej terminologii medycznej pojęcia: "zespół dziecka maltretowanego" i "syndrom dziecka potrząsanego". Odznakę Honorową nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego; terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego; rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka; organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka; kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze zaszczytne wyróżnienia, obok prof. Bibiany Mossakowskiej, otrzymali: dr Maria Łopatkowa, prof. Jadwiga Bińczycka, prof. Alicja Chybicka, Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dar Serca z Chicago.

Wśród gości nie mogło zabraknąć dzieci, które Rzecznik oprowadził po swoim biurze, opowiadając o pracy na rzecz najmłodszych i ochrony ich praw. Spotkanie uświetniły występy artystyczne dwójki młodych wykonawców: wokalne Kornelii, która zaśpiewała trzy utwory z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej, Stanisława Soyki i Anity Lipnickiej oraz Daniela, który wykonał dwa walce Chopina i własną kompozycję na pianino i skrzypce.

Tuesday the 23rd. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins